Vores mål

Det kan siges med få ord; dyrevelfærd, respekt for naturen og kød i særklasse!
 
Vi stræber efter at tilbyde vores dyr et godt og rigt liv med fokus på sundhed og livskvalitet. Ikke alene er det bedst for dyrene - vi mener også, at det kan smages i kødet.
 
Dyrene fungerer som naturplejere på engarealerne langs Ho Bugt. De er med til at holde vegetationen nede, således at andre dyr og insekter får gode betingelser for at leve på markerne. Vi bruger ikke sprøjtegifte eller kunstgødning og fodrer så vidt muligt udelukkende med hø fra egne enge i vintermånederne.
 
Vi har en ambition om at avle kød af en høj kvalitet, hvor det kan smages, at der er fokus på dyrenes liv og miljøet omkring dem.
Anne Marie Slaikjær